Renovering af stisystemer

Før

Under

Efter

Trænger de gamle stier til at blive frisket op?

Hos Haveservice Odense har vi erfaring med at renovere stier.
De viste billeder er fra samme sti, taget forskellige steder på selve stien.

Vi starter med at rense stien op og samtidig skære sti og kanter op til ønskede bredde. Efter oprensning udlægges nyt materiale der planeres og efterfølgende trykkes med tromle.

Vi har flere ejerforeninger i vor portefølje af kunder, som har valgt at få renoveret deres stier for, bla. at højne området. Et vel vedligeholdt område er udover at være appellerende, samtidig et område der tiltrækker købere ved eventuel salg af bolig i ejerforeningen.
Stisystemer renoveres efter behov og typisk med 10 – 15 års mellemrum.

Udover at renovere stierne kan vi løbende vedligeholde gamle som nye overflader ved at skrabe/planere med jævne intervaller. Vores stifræser gør et godt arbejde heri og herved er stiernes holdbarhed forlænget. Samtidig, som stierne altid står rimelig skarpt og minimalt med uønsket vækst.